Kategorie
monitoring sprawa sądowa

Zapchaliśmy skrzynkę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji skargami

Kategorie
Komisja Europejska monitoring

Skarżymy bezczynność KRRiT do Komisji Europejskiej

Fundacja Basta złożyła skargę na Polskę do Komisji Europejskiej. Powodem jest fakt, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie ukarała TVP, Radia Maryja i TV Trwam po skargach fundacji na treści homofobiczne i transfobiczne, prezentowane tych mediach.

Do tej pory złożyliśmy 30 wniosków, oraz siedem skarg do sądu na bezczynność Krajowej Rady. Zapadło też sześć rozstrzygnięć Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który nakazał przewodniczącemu KRRiT Maciejowi Świrskiemu zajęcie się naszymi wnioskami. Mimo to narodowy regulator nie ukarał ani TVP, ani Radia Maryja, ani TV Trwam za audycje, w których osoby LGBT+ nazywane są perwersyjnymi dewiantami, czy zagrożeniem dla normalnych rodzin – podaje fundacja w komunikacie. Nie ma ona wątpliwości, że te treści naruszają wymogi art. 18 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, ale nie ma żadnej reakcji KRRiT.

Jeden z wyroków zapadł w maju. Wtedy WSA w Warszawie stwierdził bezczynność przewodniczącego KRRiT w sprawach trzech naszych skarg. Alarmowała w nich, że w audycjach TVP i Radia Maryja szerzona była mowa nienawiści wobec osób LGBT+. KRRIT nie zdecydowała się wszczęcie postępowań w tej sprawie. O kolejnym wyroku w podobnej sprawie informowaliśmy kilka dni temu.

Kategorie
monitoring sprawa sądowa

Pierwsze zwycięstwo

Kategorie
monitoring sprawa sądowa

Pierwsze zwycięstwo

Kategorie
monitoring sprawa sądowa

Zapchaliśmy skrzynkę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji skargami

Kategorie
monitoring sprawa sądowa

Zapchaliśmy skrzynkę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji skargami

Kategorie
monitoring sprawa sądowa

Pierwsze zwycięstwo

Kategorie
monitoring sprawa sądowa

Komisja Europejska przyjęła skargę Fundacji Basta!

W dniu 04.08.2023 r. Komisja Europejska poinformowała o przyjęciu skargi Fundacji Basta w sprawie tolerowania przez polskie władze homofobicznych i transfobicznych audycji w radiu i telewizji (sygnatura CPLT(2023)01931).

Fundacja Basta zarzuca władzom Rzeczypospolitej Polskiej nierespektowanie art. 6 dyrektywy o usługach audiowizualnych, według którego państwa członkowskie powinny zapewnić, by usługi audiowizualne świadczone przez dostawców usług medialnych podlegających ich jurysdykcji nie zawierały nawoływania do przemocy lub nienawiści m.in. ze względu na orientację seksualną.

W ocenie Fundacji, polski organ odpowiedzialny za kontrolę nadawców tj. Przewodniczący KRRiT, nie podejmuje żadnych działań w sprawie homofobicznych i transfobicznych audycji ani nie prowadzi żadnych działań prewencyjnych w tym zakresie.

Jako Fundacja złożyliśmy ponad 30 wniosków do Przewodniczącego KRRiT w sprawie audycji zawierających homofobiczne i transfobiczne treści. W żadnej z nich nie nie wszczęto formalnego postępowania. W 6 sprawach skierowano skargi na bezczynność Przewodniczącego KRRiT do WSA w Warszawie, który stwierdził bezczynność organu i nakazał rozpatrzenie wniosków Fundacji. Mimo tego KRRiT nadal pozostaje bezczynna.

Przypominamy:

“Dewianci”, “zagrożenie dla polskich rodzin”, “zagrożenie dla całej cywilizacji”, “zinstytucjonalizowana dewiacja” – tak o osobach LGBT+ mówi się w polskim radiu i telewizji. Tego typu określenia powinny spotkać się z natychmiastową reakcją Krajowej Radiofonii i Telewizji, jednak w państwie PiS pogarda wobec osób LGBT+ jest akceptowana przez narodowego regulatora. Naszym zdaniem Polska narusza wymogi wynikające z art. 6 dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych poprzez brak adekwatnych działań w odniesieniu do audycji zawierających treści nawołujące do przemocy lub nienawiści wobec osób ze społeczności LGBT+, które to treści należy uznać za treści nawołujące do przemocy lub nienawiści ze względu na orientację seksualną lub płeć (tożsamość płciową), a więc ze względów, o których mowa w art. 21 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Polska w oczywisty sposób nie wypełnia ciążących na niej zobowiązań unijnych, dlatego Fundacja Basta złożyła skargę w tej sprawie do Komisji Europejskiej.

Obecnie rozpoczęła się procedura rozpatrywania skargi Fundacji Basta. W ramach badania sprawy Komisja Europejska może poprosić polski rząd o wyjaśnienia, co do zarzutów przedstawionych w skardze. Jeżeli Komisja przyzna rację naszej Fundacji i uzna, że Polska nie wywiązuje się z zobowiązań wynikających z prawa unijnego, sprawa trafi do Trybunału Sprawiedliwości UE, który oceni, czy Polska właściwie wdraża wymogi wynikające z dyrektywy o usługach audiowizualnych.

  • Fundacja Basta zarzuca władzom Rzeczypospolitej Polskiej nierespektowanie art. 6 dyrektywy o usługach audiowizualnych
  • Fundacja Basta zarzuca władzom Rzeczypospolitej Polskiej nierespektowanie art. 6 dyrektywy o usługach audiowizualnych
  • Fundacja Basta zarzuca władzom Rzeczypospolitej Polskiej nierespektowanie art. 6 dyrektywy o usługach audiowizualnych

Bądź na bieżąco – zapisz się do naszego newslettera i powiedz basta!

Zapisz się do newslettera