Podstawa prawna

Walka z mową nienawiści w telewizji i radiu

W związku  z nowym brzmieniem art. 18 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji – audycje nie mogą nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem, z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym, w szczególności nie mogą zawierać treści nawołujących do nienawiści lub przemocy lub dyskryminujących m.in. ze względu na orientację seksualną.

Takich treści nie będą też mogły zawierać audycje dostarczane w ramach audiowizualnych usług medialnych na żądanie.

Nowe brzmienie art. 18 ustawy o radiofonii i telewizji wynika z implementacji dyrektywy 2018/1808 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) ze względu na zmianę sytuacji na rynku.

Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji pozwoliła uruchomić Fundacji Basta ten serwis oraz niezależne działania monitoringowe w zakresie homofobicznej mowy nienawiści. Celem działań jest zgłaszanie audycji naruszających wymogi art. 18 ustawy o radiofonii i telewizji do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która pełni rolę organu kontrolnego.