O nas

Fundacja Basta jest niezależną organizacją pozarządową zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000968453.

Celem Fundacji Basta jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie osób LGBT+ w ich dążeniu do równego społeczeństwa.

Do priorytetowych zadań Fundacji należy:

 • monitorowanie mediów
  Wykorzystując nowe uprawnienia wynikłe z nowelizacji Ustawy o radiofonii i telewizji chcemy przeciwdziałać homofobicznej mowie nienawiści, która w ostatnich latach zdominowała debatę publiczną. W ten sposób dążymy do podniesienia poziomu debaty publicznej oraz zabezpieczenia praw osób LGBT+.
 • wzmacnianie aktywistów LGBT+
  Wspieramy rozwój organizacji i koalicji pozarządowych działających na rzecz równouprawnienia. Chcemy też dać narzędzia, które umożliwią profesjonalizację aktywistów LGBT+ tak aby w skuteczny sposób mogli walczyć o prawa całej społeczności.
 • wspieranie systemowych zmian w obszarze ochrony przyrody
  W związku z doświadczeniem przyrodniczym fundatorów działamy także na rzecz zmian systemowych w obszarze ochrony przyrody. Raporty i ekspertyzy pomagają nam zwrócić uwagę opinii publicznej i decydentów na najważniejsze problemy ekologiczne Polski. 

Fundacja prowadzi też działania na rzecz raportowania i monitorowania spraw związanych z nękaniem aktywistów-ek motywowanymi politycznie pozwami (tzw. SLAPP).

W swojej działalności Fundacja Basta:

 • jest niezależna od instytucji państwowych i politycznych
 • nie wyręcza państwa i samorządów w wykonywaniu ich podstawowych obowiązków

Fundacja realizuje też własne projekty: prowadzi kampanie społeczne i działania rzecznicze, monitoruje funkcjonowanie instytucji publicznych, organizuje konferencje i debaty, warsztaty i spotkania, wydaje publikacje.