Orzeczenie w ostatniej sprawie prezesa fundacji Basta
Zdjęcie poglądowe

Pierwsze rozstrzygnięcie sądowe ws. Parady Równości


13 czerwca 2024
Parada  I  

Fundacja Wolontariat Równości przegrała spór o domenę internetową paradarownosci.eu – tak orzekł Czeski Trybunał Arbitrażowy.

Fundacja Wolontariat Równości (FWR) zarzuciła Fundacji Basta, bezprawne wykorzystanie nazwy domeny paradarownosci.eu, która została przekazana Fundacji Basta na mocy umowy cesji. Oskarżyła ją, że umowa ta została zawarta z naruszeniem zasad reprezentacji i w złej wierze i zwróciła się do czeskiego Trybunału Arbitrażowego (ADR) z wnioskiem o przywrócenie stanu posiadania.

Fundacja założona przez kontrowersyjnego biskupa przedstawiła w czasie postępowania sądowego wiele kuriozalnych, nieprawdziwych wniosków ale jednym z bardziej kontrowersyjnych stwierdzeń na poparcie swojego stanowiska było wykorzystanie patronatów Komisji Europejskiej, Prezydenta m. st. Warszawy i Ministry Równości na poparcie tezy, że są “jedynymi i prawowitymi” organizatorami wydarzenia:

Fundacja Wolontariat Równości argumentowała, że przeniesienie domeny na rzecz Fundacji Basta było wadliwe, bowiem nastąpiło bez poinformowania rejestru OVH i bez podpisania odpowiednich dokumentów zmiany właściciela. Wskazywała również, że zarząd Fundacji Wolontariat Równości w chwili przeniesienia domeny miał dwuosobową reprezentację łączną, a umowę podpisała jedynie prezes zarządu, co czyniło ją nieważną. Czeski Trybunał Arbitrażowy odrzucił ten argument jako nie mający pokrycia w rzeczywistości.

Fundacja Basta podkreślała, że cesja domeny została dokonana zgodnie z prawem i w dobrej wierze przez legalnie działający zarząd Fundacji Wolontariat Równości. Reszta przedstawionych w sprawie okskarżeń przez Fundację FWR ma jedynie charakter pomówień i spekulacji.

Zespół Orzekający ADR stwierdził, że:

  1. Postępowanie ADR jest właściwe do rozstrzygania sporów dotyczących rejestracji domen .eu,
  2. Powód nie udowodnił, że posiada wyłączne prawo do oznaczenia „Parada Równości” ani że cesja domeny była wadliwa.
  3. Powód nie przedstawił dowodów na działanie Pozwanego w złej wierze.

Fundacja Basta przedstawiła decyzję Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polski („UPRP”), znak: DT-V/Z.373183/16/AD oraz informację o objęciu patronatem swojego wydarzenia przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

W 2010 r. fundator Fundacji Wolontariat Równości Szymon Niemiec podjął próbę zarejestrowania nazwy “Parada Równości” celem objęcia ochrona biznesową w Urzędzie Patentowym RP. Wniosek ten spotkał się z odmową urzędu, który słusznie argumentował, że:

(…)  zawładnięcie tego rodzaju oznaczeniem przez wyłącznie jeden podmiot, prowadziłoby nieuchronnie do istotnych utrudnień obrocie gospodarczym. Urząd w trakcie badania bierze pod uwagę nie tylko interes zgłaszającego, ale przede wszystkim dobro przeciętnego odbiorcy oraz innych uczestników obrotu gospodarczego, które w omawianym przypadku zostałoby poważnie narażone

Fragment uzasadnienia Urzędu Patentowego RP

Z powyższych przyczyn, Zespół Orzekający czeskiego sądu arbitrażowego podjął decyzję o odrzuceniu pozwu Fundacji Wolontariat Równości, pozostawiając domenę paradarownosci.eu w rękach Fundacji Basta.

Numer sprawy to: CAC-ADREU-008607

Całość decyzji urzędu patentowego tutaj.

kategorie:

Parada
  I  

tagi:

Czytaj więcej
Przewodniczący Maciej Świrski

Kilkadziesiąt skarg i wyroki Sądów. Do tej pory KRRiT nie ukarała żadnego nadawcy za homofobię. Wpieraj nasze działania!

Bądź na bieżąco – zapisz się do naszego newslettera i powiedz basta!

Zapisz się do newslettera