Polityka prywatności

 1. WPROWADZENIE

Fundacja Basta z siedzibą w Lublinie, przy ul. Fryderyka Chopina 41/2, 20-023 (zwana dalej Fundacja Basta lub Administratorem),  wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

Informacje zawarte w niniejszej  Polityce prywatności pomogą Państwu zrozumieć, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza Fundacja Basta, w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych. 

 1. PROCESY PRZETWARZANIA DANYCH  OSOBOWYCH W FUNDACJI BASTA

Fundacja Basta zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z: 

 1. utrzymywaniem stałego kontaktu z Fundacją Basta w związku z realizacją jego celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych (kampaniach, debatach, seminariach, konferencjach naukowych i prasowych), a także możliwościach wspierania działalności Fundacji Basta
 2. prowadzonymi akcjami społecznymi  (zbieraniem podpisów pod akcjami, petycjami, protestami etc.)
 3. nawiązywaniem kontaktu za pośrednictwem dostępnych na stronach internetowych formularzy kontaktowych 
 4. organizacją wydarzeń publicznych, debat, seminariów, konferencji naukowych lub prasowych  
 5. udostępnianiem publikacji, analiz, broszur, stanowisk Fundacji Basta 
 6. udzielaniem pomocy prawnej na rzecz osób i organizacji (beneficjentów programu interwencji procesowej) 
 7. wsparciem działalności Fundacji Basta przez darczyńców 
 8. rekrutacją w systemie internetowym na wolne stanowiska pracy, staż lub praktyki w Fundacji Basta 
 9. korzystaniem przez użytkowników ze stron internetowych Fundacji Basta (używanie plików cookies) 
 10. komunikacją przy użyciu chatbota na stronie facebook.com/bartstaszewski w celu udzielenia pomocy oraz odpowiedzi na pytania poprzez bazę gotowych odpowiedzi lub czat z konsultantem. Twoje dane mogą być także przetwarzane, jeśli udzieliłeś odpowiedniej zgody, w celu prowadzenie komunikacji marketingowej, czyli wysyłki wiadomości z materiałami edukacyjnymi oraz newsletterem.

W szczególności poprzez usługi:

 1. Usługa Google Cloud Platform do przechowywania i dostępu do danych osobowych dostarczona przez procesora danych/podprocesora Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (“Google”). Warunki przetwarzania danych i bezpieczeństwa firm są dostępne pod adresem: https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms.
 2. Google Cloud Platform, Cloud Functions for Firebase, Firebase Realtime Database, Cloud Storage for Firebase w celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do danych osobowych w ramach niestandardowej konfiguracji wdrożonej dla klientów. Estratos.eu i lundadonate.org jako strony internetowe, a cała infrastruktura cyfrowa stojąca za usługami Lunda przechodzi regularne niezależne audyty pod kątem szeregu standardów, w tym ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, SOC 2, SOC 3, CSA STAR, EU-U.S. Privacy Shield, HIPAA i PCI DSS.
 3. Action Network (1900 L St NW, Suite 900, Washington DC 20036; Polityka prywatności: https://actionnetwork.org/privacy,  jako kompleksowe rozwiązanie CRM, zintegrowany emailer, platforma action pages.
 4. StitchData/Talend (800 Bridge Parkway, Suite 200, Redwood City, CA 94065 Imię i nazwisko osoby kontaktowej, stanowisko i dane kontaktowe: legal@talend.com; Polityka prywatności: https://www.talend.com/privacy-shield-privacy-statement/) w celu synchronizacji i przenoszenia danych pomiędzy naszymi połączonymi aplikacjami i systemami.
 5. Segment (100 California Street, Suite 700, San Francisco, CA 94111 USA; Polityka prywatności: https://segment.com/docs/privacy/complying-with-the-gdpr/#opting-into-the-data-processing-agreement-and-standard-contractual-clauses) do synchronizacji systemów Estratos Digital, wysyłania danych ze strony internetowej, aplikacji lub CRM do innej aplikacji lub CRM.
 6. Estratos Digital GmbH (Sommerhaidenweg 98, 1190 Wien, Austria; numer w rejestrze spółek: 544761w https://estratos.eu/privacy/) jako dostawcy usług płatniczych i platformy.
 7. Estratos Digital GmbH (Sommerhaidenweg 98, 1190 Wien, Austria; numer w rejestrze spółek: 544761w https://estratos.eu/privacy/) w celu zapewnienia oprogramowania jako usługi, usług przetwarzania danych i usług integracji danych.
 8. Estratos Digital GmbH (Sommerhaidenweg 98, 1190 Wien, Austria; numer w rejestrze spółek: 544761w https://estratos.eu/privacy/)do świadczenia usług oprogramowania jako usługi, usług przetwarzania danych oraz usług integracji danych.
 1. Odbiorcą danych osobowych może być PayU S.A., któremu udostępniane są dane osobowe w związku z przekazywaniem darowizn na stronach: www.fundacjabasta,pl, www.actionnetwork.pl. Dzięki współpracy z PayU S.A. możesz przekazać nam darowiznę w szybki, łatwy i bezpieczny sposób. W tym celu, Fundacja Basta przekazuje Twoje dane osobowe do PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu. PayU jest niezależnym administratorem danych osobowych (PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań).
 2. Estratos Digital GmbH (Sommerhaidenweg 98, 1190 Wien, Austria; numer w rejestrze spółek: 544761w)
  1. jako podmiot przetwarzający dane na podstawie bezpośredniej umowy z klientem sporadycznie korzysta z usług ZeroBounce jako podmiotu przetwarzającego dane w celu walidacji listy e-mail. Estratos Digital GmbH usuwa natychmiast wszystkie pliki z ZeroBounce po zakończeniu procesu walidacji. ZeroBounce jest usługą Hertza LLC. (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nevadzie pod adresem 10. E. Yanonali St., Santa Barbara, California 93101; Polityka prywatności: https://www.zerobounce.net/privacy-policy.html). Wszelkie informacje przesyłane do ZeroBounce przez Estratos Digital GmbH są przesyłane przez SSL za pośrednictwem CloudFlare, a wszystkie pliki są przechowywane w zaszyfrowanym pliku przy użyciu standardowego algorytmu ochrony przechowywanych danych zdefiniowanego przez IEEE P1619 na serwerach ZeroBounce w UE.
  2. jako podmiot przetwarzający dane z WinWithMe dla usług opartych na Facebook Messenger (polityka zarządzania rekordami: https://estratos.eu/privacy/) w celu zarządzania kanałami Facebook Messenger.
  3. jako podmiot przetwarzający dane dla Lunda (polityka zarządzania dokumentacją: www.lundadonate.org/records-management-policy) w celu dostarczania oprogramowania jako usługi, usług przetwarzania danych i usług integracji danych.
 3. Estratos Digital GmbH jako administratora danych informacji o darczyńcach związanych z płatnościami, aby móc ponownie połączyć się z darczyńcami podczas procesu darowizny i poprawić ich komfort użytkowania, oraz pomóc im w procesie przekazania darowizny. Rola administratora danych Estratos Digital GmbH ogranicza się wyłącznie do informacji związanych z płatnościami, a informacje te nie mogą być i nie będą sprzedawane stronom trzecim. W ramach tej roli Estratos Digital GmbH przechowuje informacje o plikach cookie, dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres e-mail) oraz tokenizowane, pozbawione identyfikacji informacje o karcie bankowej i / lub koncie bankowym oddzielone od własnej bazy danych “Fundacji Basta”. Powiązana Polityka prywatności Estratos Digital GmbH jest dostępna tutaj: https://www.lundadonate.org/privacy-policy

3. KATEGORIE DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ FUNDACJĘ BASTA

Fundacja Basta zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane. 

W zależności od celu oraz podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych Fundacja Basta może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane: 

 1. dane identyfikujące, w tym: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, numer konta bankowego;
 2. dane kontaktowe, w tym: adres zamieszkania lub adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail;
 3. dane zbierane i przetwarzane w związku z celami statutowymi Fundacja Basta, w tym m.in.: dane niezbędne do organizacji wydarzeń publicznych, akcji społecznych, świadczenia pomocy prawnej na rzecz beneficjentów programu interwencji procesowej, dane o darczyńcach w związku udzielonym wsparciem na rzecz Fundacja Basta. 
 4. dane pochodzące bezpośrednio z Twojego profilu na Facebooku oraz przekazane za pomocą chatbota.

4. CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W FUNDACJI BASTA

1. Jeśli otrzymują Państwo od Fundacji Basta zaproszenia lub informacje o realizacji celów statutowych Fundacja Basta, w tym o organizowanych akcjach społecznych.

Dotyczy to osób, które zapisały się do listy mailingowej, osób komunikujących się z Fundacją Basta za pośrednictwem portali społecznościowych (facebook, twitter, youtube), a także osób, których dane zostały pozyskane przez Fundację Basta z publicznie dostępnych źródeł.

Cel
przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych
Okres
przetwarzania danych osobowych
informowanie o realizacji celów statutowych Fundacja Basta, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych (kampaniach, akcjach, protestach, petycjach, debatach, seminariach, konferencjach naukowych lub prasowych), a także możliwościach wspierania działalności Fundacji Bastaart. 6 ust. 1 lit. f RODO
realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z Fundacją Basta w związku z jego celami statutowymi
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowychart. 6 ust. 1 lit. f RODO art. 17 ust. 3 lit. e RODO prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

2. Jeśli wspierają Państwo akcje społeczne (protesty, petycje, kampanie) organizowane przez Fundację Basta.

Dotyczy to osób fizycznych, które wypełniły formularze papierowe i nadesłały je na adres Fundacji Basta  bądź osób, które wypełniły formularze na stronach internetowych prowadzonych przez Fundację Basta w celu poparcia akcji, petycji, protestów lub kampanii organizowanych przez Fundacja Basta.

Cel przetwarzania danych osobowychPodstawa prawna
przetwarzania danych osobowych
Okres
przetwarzana danych osobowych
informowanie osób, które udzieliły wsparcia dla danej akcji społecznej, o jej dalszym przebieguart. 6 ust. 1 lit. f RODO
realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z osobami udzielającymi wsparcia dla danej akcji społecznej
okres niezbędny do informowania o przebiegu akcji społecznej, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
informowanie o realizacji celów statutowych Fundacja Basta, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych (kampaniach, akcjach, protestach, wydarzeniach, spotkaniach, konkursach, debatach, seminariach, konferencjach naukowych i prasowych), a także możliwościach wspierania działalności Fundacja Basta.art. 6 ust. 1 lit. f RODO
realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z Fundacja Basta w związku z jego celami statutowymi
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowychart. 6 ust. 1 lit. f RODOart. 17 ust. 3 lit. e RODOprawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

3. Jeśli korzystają Państwo z formularzy kontaktowych dostępnych na stronach internetowych prowadzonych przez Fundację Basta.

Dotyczy to osób fizycznych, które zadały pytania lub złożyły zgłoszenia za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronach administrowanych lub współadministrowanych przez Fundację Basta

Cel przetwarzania danych osobowychPodstawa prawna
przetwarzania danych osobowych
Okres
przetwarzana danych osobowych
kontakt w związku z pytaniem lub zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie wwwart. 6 ust. 1 lit. f RODO
realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony www
okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytania lub zgłoszenie, jednak nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
informowanie o realizacji celów statutowych Fundacja Basta, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych, a także możliwościach wspierania działalności Fundacja Basta art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z   Fundacja Basta w związku z jego celami statutowymi
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez  okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust.3 lit. e RODO)
ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowychart. 6 ust. 1 lit. f RODO art. 17 ust. 3 lit. e RODO prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratoraokres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

4. Jeśli uczestniczą Państwo w wydarzeniach publicznych organizowanych przez Fundację Basta.

Dotyczy osób fizycznych, które wyraziły chęć udziału w danym wydarzeniu, spotkaniu, debacie, seminarium, konferencji naukowej lub prasowej organizowanej przez Fundację Basta np. wygłoszenia referatu lub wzięcia udział jako słuchacz w konferencji przez wypełnienie formularza na stronie internetowej informującej o danej konferencji lub wypełnienie formularza w recepcji bezpośrednio przed wydarzeniem.

Cel przetwarzania danych osobowychPodstawa prawna
przetwarzania danych osobowych
Okres przetwarzana danych osobowych
 informowanie o organizowanym wydarzeniu, spotkaniu, debacie, seminarium, konferencji naukowej lub prasowejart. 6 ust. 1 lit. f RODO
 realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z osobami, które wyraziły chęć uczestnictwa w danym wydarzeniu publicznym
okres niezbędny do informowania o organizowanym wydarzeniu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
informowanie o realizacji celów statutowych Fundacja Basta, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych, a także możliwościach wspierania działalności Fundacja Bastaart. 6 ust. 1 lit. f RODO
 prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z  Fundacja Basta w związku z jego celami statutowymi
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez  okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust.3 lit. e RODO)
ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowychart. 6 ust. 1 lit. f RODOart. 17 ust. 3 lit. e RODOprawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratoraokres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

5. Jeśli otrzymują Państwo bezpłatne publikacje wydawane przez Fundację Basta.

Dotyczy osób fizycznych, którym Fundacja Basta udostępnia bezpłatne publikacje naukowe, książki, raporty, biuletyny, broszury, analizy, stanowiska wydawane przez Fundację Basta.

Cel przetwarzania danych osobowychPodstawa prawna
przetwarzania danych osobowych
Okres przetwarzana danych osobowych
realizacja zamówienia publikacji, w tym dostarczenie jej zamawiającemu, kontakt w związku z realizacją zamówieniaart. 6 ust. 1 lit. b RODOokres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych
informowanie o realizacji celów statutowych Fundacja Basta, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych, a także możliwościach wspierania działalności Fundacja Basta art. 6 ust. 1 lit. f RODO
prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z Fundacją Basta w związku z jego celami statutowymi
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez  okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust.3 lit. e RODO)
dochodzenie roszczeń i obrona przed ewentualnymi roszczeniami , co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratoraart. 6 ust. 1 lit. f RODO art. 17 ust. 3 lit. e RODOokres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów p

6. Jeżeli są Państwo beneficjentami programu interwencji procesowej prowadzonej przez Fundację Basta.

Dotyczy osób fizycznych, którym Fundacja Basta udziela bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach sądowych cywilnych, karnych, rodzinnych, wykroczeniowych, pracowniczych lub administracyjnych.

Cel przetwarzania danych osobowychPodstawa prawna
przetwarzania danych osobowych
Okres przetwarzana danych osobowych
świadczenie pomocy prawnej, w tym reprezentacja beneficjenta przed urzędami i sądamiart. 6 ust. 1 lit. c RODOdo zakończenia prowadzenia sprawy 
realizacja zawartej umowy z beneficjentem o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnejart. 6 ust. 1 lit. b RODOokres obowiązywania umowy z beneficjentem
dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy z beneficjentem, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratoraart. 6 ust. 1 lit. f RODO

art. 17 ust. 3 lit. e RODO
okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową z beneficjentem
informowanie o realizacji celów statutowych Fundacja Basta, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych, a także możliwościach wspierania działalności Fundacja Basta art. 6 ust. 1 lit. f RODO
prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z  Fundacja Basta w związku z jego celami statutowymi
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez  okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust.3 lit. e RODO)

7. Jeżeli wspierają Państwo działalność Fundacji Basta darowiznami

Dotyczy osób fizycznych dokonujących wpłaty darowizn bezpośrednio na konto bankowe Fundacji Basta wskazane na stronach internetowych fundacjabasta.pl lub poprzez stronę actionnetwork.org bądź za pośrednictwem i przy użyciu systemu płatności: tpay.pl lub systemu PayPal. 

Cel przetwarzania danych osobowychPodstawa prawna
przetwarzania danych osobowych
Okres przetwarzana danych osobowych
zarządzanie wpłatami od darczyńców, w tym wystawianie zaświadczeń do celów podatkowychart. 6 ust. 1 lit. b RODOokres realizacji darowizny, w tym wystawienia zaświadczenia pozwalającego na odliczenie kwoty przekazanej darowizny w rozliczeniu PIT
kontaktowanie się z darczyńcami za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej w celu odpowiedzi na ich zapytania bądź zgłoszenia, a także w celu wysłania podziękowań za wsparcieart. 6 ust. 1 lit. f RODO okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytania lub zgłoszenie darczyńcy bądź wysłanie mu podziękowań za wsparcie
prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowejart. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymiokres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
informowanie o realizacji celów statutowych Fundacja Basta, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych oraz możliwości dalszego wsparcia Fundacja Basta art. 6 ust. 1 lit. f RODO
co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z  Fundacja Basta w związku z jego celami statutowymi
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez  okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust.3 lit. e RODO)
dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratoraart. 6 ust. 1 lit. f RODO
art. 17 ust. 3 lit. e RODO 
okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

8. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani pracą, stażem lub praktyką w Fundacji Basta.

Dotyczy kandydatów do pracy, na staż lub praktyki w Fundacji Basta.  

Cel przetwarzania danych osobowychPodstawa prawna
przetwarzania danych osobowych
Okres
przetwarzana danych osobowych
ocena kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy, stażu lub praktyki na określonym stanowisku,
która jest konieczna do wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia lub nawiązania współpracy z  Fundacja Basta 
art. 221 § 1 kodeksu pracy
w zakresie przetwarzanie danych osobowych kandydata niezbędnych do zawarcia umowy o pracę

art. 6 ust. 1 lit. a RODO
zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV lub innych dokumentach aplikacyjnych, jeżeli kandydat przekazuje dane inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia  (np. wizerunek w CV, zainteresowania bądź kandydat zgłasza chęć udziału w przyszłych rekrutacjach) 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO
w odniesieniu do umów cywilnoprawnych art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych 
do momentu podjęcia decyzji w przedmiocie zawarcia umowy
dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami związanych z rekrutacją, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratoraart. 6 ust. 1 lit. f RODO
art. 17 ust. 3 lit. e RODO
okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa dotyczących dyskryminacji w zatrudnieniu

9. Jeżeli korzystają Państwo ze stron internetowych Fundacji Basta.

Dla Państwa wygody witryny internetowe prowadzone przez Fundację Basta używają plików cookies po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników (takich jak zapamiętania preferowanego języka lub rozmiaru czcionki), a także w celach statystycznych.  Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie plików cookies na jego komputerze lub innym urządzeniu w podanych wyżej celach. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może nimi zarządzać i kontrolować je poprzez ustawienia swojej przeglądarki.  Należy jednak pamiętać, że usunięcie bądź zablokowanie cookies może wpłynąć na sposób korzystania z tej witryny.

Witryna korzysta niekiedy z usług internetowych osób trzecich do wyświetlania określonych treści, na przykład obrazów lub filmów wideo. Fundacja Basta nie jest w stanie uniemożliwić tym stronom czy domenom zbierania informacji dotyczących sposobu korzystania z umieszczonych tam treści przez naszych użytkowników. Aby zapoznać się ze sposobem wykorzystywania przez nie pozyskanych informacji o użytkownikach oraz możliwościami rezygnacji z odpowiednich cookies lub usunięcia takich danych, należy przeczytać warunki korzystania z tych stron w zakresie prowadzonej polityki prywatności i plików cookies.

 1. UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH PRZEZ FUNDACJĘ BASTA

W związku z przetwarzaniem przez Fundację Basta Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;
 2. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;
 3. prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 RODO (z zastrzeżeniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO), w szczególności w przypadku skorzystania przez Państwa z następujących uprawnień:
  1. prawa do wycofania zgody – w przypadku przetwarzania danych osobowych przez Fundację Basta na podstawie zgody – osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać swoją zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Należy jednak pamiętać, że Fundacja Basta nie przetwarza danych osobowych na podstawie zgody, gdyż zwykle działa w oparciu o inne podstawy prawne zawarte w art. 6 RODO a określone w pkt IV niniejszej Polityki. Spełnienie którejkolwiek z podstaw prawnych określonych w art. 6 RODO jest wystarczające, aby Fundacja Basta mógł przetwarzać Państwa dane;  
  2. prawa do wniesienia sprzeciwu – w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Fundacja Basta (np. w przypadku informowania o realizacji celów statutowych Fundacja Basta, wysyłki zaproszeń na wydarzenia publiczne organizowane przez Fundacja Basta, wysyłce do darczyńców podziękowań za wsparcie). W takim przypadku Fundacja Basta nie będzie dalej przetwarzać danych osobowych lub ograniczy przetwarzanie, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń Fundacja Basta;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 5. prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, Fundacja Basta umożliwia kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą e-maila: kontakt@fundacjabasta.pl lub drogą pocztową: Fundacja Basta ul. Fryderyka Chopina 41/2, 20-023a, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

przepisy o ochronie danych osobowych, mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. PODEJMOWANIE ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI WOBEC PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH 

Państwa dane mogą być przetwarzane przez Fundację Basta w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

 1. UDOSTĘPNIANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM TRZECIM

Fundacja Basta stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w Fundacja Basta zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne. 

Przekazujemy dane osobowe innym podmiotom wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy. W takim przypadku, w umowie przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa.

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

 1. pracownicy i współpracownicy Fundacji Basta upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie Administratora;
 2. podmioty, którym Fundacja Basta powierzył przetwarzanie Państwa danych osobowych, w tym podmioty świadczące na rzecz Fundacja Basta usługi hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe. 

Fundacja Basta może przekazywać Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i organizacji międzynarodowych, co jest związane z zakresem prowadzonej przez Fundacja Basta działalności oraz podejmowanej współpracy z różnymi podmiotami. Fundacja Basta zapewnia, że dane będą przekazywane do państw, wobec których Komisja Europejska wydała decyzje o spełnianiu przez nie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych lub z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych, w tym na podstawie stosownej umowy, zawierającej klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, zapewniając odpowiedni sposób zabezpieczenia.

 1. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI 

Mając na uwadze zasadę przejrzystości Fundacja Basta będzie regularnie dokonywał przeglądu i aktualizacji powyższej Polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na swojej stronie internetowej.

RODO

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Fundacja Basta z siedzibą w Lublinie przy przy ul. Fryderyka Chopina 41/2, kod pocztowy 20-023 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. sf rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. 

Odrębnym Administratorem Twoich danych jest również Facebook Inc., który przetwarza Twoja dane niezależnie od celów i podstaw prawnych przetwarzania, na których opiera się winwith.me, aplikacja chatbota. Twoje dane będą przetwarzane przez Facebook Inc. w zależności od zaakceptowanych przez Ciebie regulaminów Facebooka i wyrażonych na rzecz Facebooka zgód.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, za wyjątkiem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach portalu społecznościowego Facebook, stosowanie do zasad określonych przez Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy.

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym. Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email kontakt@fundacjabasta.pl lub pisząc na adres siedziby Fundacji: przy ul. Fryderyka Chopina 41/2, 20-023, z . Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Bądź na bieżąco – zapisz się do naszego newslettera i powiedz basta!

Zapisz się do newslettera