Polityka prywatności

 1. WPROWADZENIE

Fundacja Basta z siedzibą w Lublinie, przy ul. Fryderyka Chopina 41/2, 20-023 (zwana dalej Fundacja Basta lub Administratorem),  wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

Informacje zawarte w niniejszej  Polityce prywatności pomogą Państwu zrozumieć, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza Fundacja Basta, w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych. 

 1. PROCESY PRZETWARZANIA DANYCH  OSOBOWYCH W FUNDACJI BASTA

Fundacja Basta zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z: 

 1. utrzymywaniem stałego kontaktu z Fundacją Basta w związku z realizacją jego celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych (kampaniach, debatach, seminariach, konferencjach naukowych i prasowych), a także możliwościach wspierania działalności Fundacji Basta
 2. prowadzonymi akcjami społecznymi  (zbieraniem podpisów pod akcjami, petycjami, protestami etc.)
 3. nawiązywaniem kontaktu za pośrednictwem dostępnych na stronach internetowych formularzy kontaktowych 
 4. organizacją wydarzeń publicznych, debat, seminariów, konferencji naukowych lub prasowych  
 5. udostępnianiem publikacji, analiz, broszur, stanowisk Fundacji Basta 
 6. udzielaniem pomocy prawnej na rzecz osób i organizacji (beneficjentów programu interwencji procesowej) 
 7. wsparciem działalności Fundacji Basta przez darczyńców 
 8. rekrutacją w systemie internetowym na wolne stanowiska pracy, staż lub praktyki w Fundacji Basta 
 9. korzystaniem przez użytkowników ze stron internetowych Fundacji Basta (używanie plików cookies) 
 10. komunikacją przy użyciu chatbota na stronie facebook.com/bartstaszewski w celu udzielenia pomocy oraz odpowiedzi na pytania poprzez bazę gotowych odpowiedzi lub czat z konsultantem. Twoje dane mogą być także przetwarzane, jeśli udzieliłeś odpowiedniej zgody, w celu prowadzenie komunikacji marketingowej, czyli wysyłki wiadomości z materiałami edukacyjnymi oraz newsletterem.

W szczególności poprzez usługi:

 1. Usługa Google Cloud Platform do przechowywania i dostępu do danych osobowych dostarczona przez procesora danych/podprocesora Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Warunki przetwarzania danych i bezpieczeństwa firm są dostępne pod adresem: https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms.
 2. Google Cloud Platform, Cloud Functions for Firebase, Firebase Realtime Database, Cloud Storage for Firebase w celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do danych osobowych w ramach niestandardowej konfiguracji wdrożonej dla klientów. Estratos.eu i lundadonate.org jako strony internetowe, a cała infrastruktura cyfrowa stojąca za usługami Lunda przechodzi regularne niezależne audyty pod kątem szeregu standardów, w tym ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, SOC 2, SOC 3, CSA STAR, EU-U.S. Privacy Shield, HIPAA i PCI DSS.
 3. Action Network (1900 L St NW, Suite 900, Washington DC 20036; Polityka prywatności: https://actionnetwork.org/privacy,  jako kompleksowe rozwiązanie CRM, zintegrowany emailer, platforma action pages.
 4. StitchData/Talend (800 Bridge Parkway, Suite 200, Redwood City, CA 94065 Imię i nazwisko osoby kontaktowej, stanowisko i dane kontaktowe: legal@talend.com; Polityka prywatności: https://www.talend.com/privacy-shield-privacy-statement/) w celu synchronizacji i przenoszenia danych pomiędzy naszymi połączonymi aplikacjami i systemami.
 5. Segment (100 California Street, Suite 700, San Francisco, CA 94111 USA; Polityka prywatności: https://segment.com/docs/privacy/complying-with-the-gdpr/#opting-into-the-data-processing-agreement-and-standard-contractual-clauses) do synchronizacji systemów Estratos Digital, wysyłania danych ze strony internetowej, aplikacji lub CRM do innej aplikacji lub CRM.
 6. Estratos Digital GmbH (Sommerhaidenweg 98, 1190 Wien, Austria; numer w rejestrze spółek: 544761w https://estratos.eu/privacy/) jako dostawcy usług płatniczych i platformy.
 7. Estratos Digital GmbH (Sommerhaidenweg 98, 1190 Wien, Austria; numer w rejestrze spółek: 544761w https://estratos.eu/privacy/) w celu zapewnienia oprogramowania jako usługi, usług przetwarzania danych i usług integracji danych.
 8. Estratos Digital GmbH (Sommerhaidenweg 98, 1190 Wien, Austria; numer w rejestrze spółek: 544761w https://estratos.eu/privacy/)do świadczenia usług oprogramowania jako usługi, usług przetwarzania danych oraz usług integracji danych.
 1. Odbiorcą danych osobowych może być PayU S.A., któremu udostępniane są dane osobowe w związku z przekazywaniem darowizn na stronach: www.fundacjabasta,pl, www.actionnetwork.pl. Dzięki współpracy z PayU S.A. możesz przekazać nam darowiznę w szybki, łatwy i bezpieczny sposób. W tym celu, Fundacja Basta przekazuje Twoje dane osobowe do PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu. PayU jest niezależnym administratorem danych osobowych (PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań).
 2. Estratos Digital GmbH (Sommerhaidenweg 98, 1190 Wien, Austria; numer w rejestrze spółek: 544761w)
  1. jako podmiot przetwarzający dane na podstawie bezpośredniej umowy z klientem sporadycznie korzysta z usług ZeroBounce jako podmiotu przetwarzającego dane w celu walidacji listy e-mail. Estratos Digital GmbH usuwa natychmiast wszystkie pliki z ZeroBounce po zakończeniu procesu walidacji. ZeroBounce jest usługą Hertza LLC. (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nevadzie pod adresem 10. E. Yanonali St., Santa Barbara, California 93101; Polityka prywatności: https://www.zerobounce.net/privacy-policy.html). Wszelkie informacje przesyłane do ZeroBounce przez Estratos Digital GmbH są przesyłane przez SSL za pośrednictwem CloudFlare, a wszystkie pliki są przechowywane w zaszyfrowanym pliku przy użyciu standardowego algorytmu ochrony przechowywanych danych zdefiniowanego przez IEEE P1619 na serwerach ZeroBounce w UE.
  2. jako podmiot przetwarzający dane z WinWithMe dla usług opartych na Facebook Messenger (polityka zarządzania rekordami: https://estratos.eu/privacy/) w celu zarządzania kanałami Facebook Messenger.
  3. jako podmiot przetwarzający dane dla Lunda (polityka zarządzania dokumentacją: www.lundadonate.org/records-management-policy) w celu dostarczania oprogramowania jako usługi, usług przetwarzania danych i usług integracji danych.
 3. Estratos Digital GmbH jako administratora danych informacji o darczyńcach związanych z płatnościami, aby móc ponownie połączyć się z darczyńcami podczas procesu darowizny i poprawić ich komfort użytkowania, oraz pomóc im w procesie przekazania darowizny. Rola administratora danych Estratos Digital GmbH ogranicza się wyłącznie do informacji związanych z płatnościami, a informacje te nie mogą być i nie będą sprzedawane stronom trzecim. W ramach tej roli Estratos Digital GmbH przechowuje informacje o plikach cookie, dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres e-mail) oraz tokenizowane, pozbawione identyfikacji informacje o karcie bankowej i / lub koncie bankowym oddzielone od własnej bazy danych „Fundacji Basta”. Powiązana Polityka prywatności Estratos Digital GmbH jest dostępna tutaj: https://www.lundadonate.org/privacy-policy

3. KATEGORIE DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ FUNDACJĘ BASTA

Fundacja Basta zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane. 

W zależności od celu oraz podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych Fundacja Basta może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane: 

 1. dane identyfikujące, w tym: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, numer konta bankowego;
 2. dane kontaktowe, w tym: adres zamieszkania lub adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail;
 3. dane zbierane i przetwarzane w związku z celami statutowymi Fundacja Basta, w tym m.in.: dane niezbędne do organizacji wydarzeń publicznych, akcji społecznych, świadczenia pomocy prawnej na rzecz beneficjentów programu interwencji procesowej, dane o darczyńcach w związku udzielonym wsparciem na rzecz Fundacja Basta. 
 4. dane pochodzące bezpośrednio z Twojego profilu na Facebooku oraz przekazane za pomocą chatbota.

4. CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W FUNDACJI BASTA

1. Jeśli otrzymują Państwo od Fundacji Basta zaproszenia lub informacje o realizacji celów statutowych Fundacja Basta, w tym o organizowanych akcjach społecznych.

Dotyczy to osób, które zapisały się do listy mailingowej, osób komunikujących się z Fundacją Basta za pośrednictwem portali społecznościowych (facebook, twitter, youtube), a także osób, których dane zostały pozyskane przez Fundację Basta z publicznie dostępnych źródeł.

Cel
przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych
Okres
przetwarzania danych osobowych
informowanie o realizacji celów statutowych Fundacja Basta, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych (kampaniach, akcjach, protestach, petycjach, debatach, seminariach, konferencjach naukowych lub prasowych), a także możliwościach wspierania działalności Fundacji Bastaart. 6 ust. 1 lit. f RODO
realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z Fundacją Basta w związku z jego celami statutowymi
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowychart. 6 ust. 1 lit. f RODO art. 17 ust. 3 lit. e RODO prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

2. Jeśli wspierają Państwo akcje społeczne (protesty, petycje, kampanie) organizowane przez Fundację Basta.

Dotyczy to osób fizycznych, które wypełniły formularze papierowe i nadesłały je na adres Fundacji Basta  bądź osób, które wypełniły formularze na stronach internetowych prowadzonych przez Fundację Basta w celu poparcia akcji, petycji, protestów lub kampanii organizowanych przez Fundacja Basta.

Bądź na bieżąco – zapisz się do naszego newslettera i powiedz basta!

Zapisz się do newslettera