Sprawozdania

Fundacje mają obowiązek składania sprawozdania z działalności obejmującej okres roku kalendarzowego do właściwego ministra [art. 12 ust. 2 ustawy], za wyjątkiem fundacji posiadających status organizacji pożytku publicznego, które spełniają określone wymagania [art. 12 ust. 2a]. Właściwy minister, jako organ nadzorujący, jest wskazywany dla danej fundacji ze względu na zakres jego działania i cele fundacji przez sąd. Odbywa się to w ramach procedury rejestracyjnej do Krajowego Rejestru Sądowego [art. 9 ust. 2], po uwzględnieniu ewentualnego wskazania przez fundatora fundacji [art. 5 ust. 2].

Sprawozdanie merytoryczne za 2022 r.

Sprawozdanie finansowe za 2022 r.

Sprawozdanie finansowe za 2022 r.

Statut fundacji pod tym linkiem.

Sprawozdanie za rok 2021
Sprawozdanie za rok 2020
Sprawozdanie za rok 2019
Sprawozdanie za rok 2018

Bądź na bieżąco – zapisz się do naszego newslettera i powiedz basta!

Zapisz się do newslettera