Nie! dla Jakimowicza w TVP

W dniu 04.08.2023 r. Komisja Europejska poinformowała o przyjęciu skargi Fundacji Basta w sprawie tolerowania przez polskie władze homofobicznych i transfobicznych audycji w radiu i telewizji (sygnatura CPLT(2023)01931).

Fundacja Basta zarzuca władzom Rzeczypospolitej Polskiej nierespektowanie art. 6 dyrektywy o usługach audiowizualnych, według którego państwa członkowskie powinny zapewnić, by usługi audiowizualne świadczone przez dostawców usług medialnych podlegających ich jurysdykcji nie zawierały nawoływania do przemocy lub nienawiści m.in. ze względu na orientację seksualną.

W ocenie Fundacji, polski organ odpowiedzialny za kontrolę nadawców tj. Przewodniczący KRRiT, nie podejmuje żadnych działań w sprawie homofobicznych i transfobicznych audycji ani nie prowadzi żadnych działań prewencyjnych w tym zakresie.

Jako Fundacja złożyliśmy ponad 30 wniosków do Przewodniczącego KRRiT w sprawie audycji zawierających homofobiczne i transfobiczne treści. W żadnej z nich nie nie wszczęto formalnego postępowania. W 6 sprawach skierowano skargi na bezczynność Przewodniczącego KRRiT do WSA w Warszawie, który stwierdził bezczynność organu i nakazał rozpatrzenie wniosków Fundacji. Mimo tego KRRiT nadal pozostaje bezczynna.

Przypominamy:

“Dewianci”, “zagrożenie dla polskich rodzin”, “zagrożenie dla całej cywilizacji”, “zinstytucjonalizowana dewiacja” – tak o osobach LGBT+ mówi się w polskim radiu i telewizji. Tego typu określenia powinny spotkać się z natychmiastową reakcją Krajowej Radiofonii i Telewizji, jednak w państwie PiS pogarda wobec osób LGBT+ jest akceptowana przez narodowego regulatora. Naszym zdaniem Polska narusza wymogi wynikające z art. 6 dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych poprzez brak adekwatnych działań w odniesieniu do audycji zawierających treści nawołujące do przemocy lub nienawiści wobec osób ze społeczności LGBT+, które to treści należy uznać za treści nawołujące do przemocy lub nienawiści ze względu na orientację seksualną lub płeć (tożsamość płciową), a więc ze względów, o których mowa w art. 21 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Polska w oczywisty sposób nie wypełnia ciążących na niej zobowiązań unijnych, dlatego Fundacja Basta złożyła skargę w tej sprawie do Komisji Europejskiej.

Bądź na bieżąco – zapisz się do naszego newslettera i powiedz basta!

Zapisz się do newslettera