Raport Fundacji Basta z monitoringu mediów za luty 2023

Wstęp

Fundacja Basta w ramach swoich działań statutowych prowadzi monitoring mediów, czyli audycji (w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji), czyli potocznie: materiały dziennikarskie telewizji i radia oraz materiały prasowe (w rozumieniu art. 7 ustawy o prawie prasowym) ukazujących się w prasie drukowanej. Analizy dokonujemy na podstawie danych dostarczonych przez Press-Service Monitoring Mediów.

W ramach naszej pracy monitorujemy pięć słów kluczowych:

• LGBT
• Tęczowy Marsz Równości
• Homoseksualizm
• Dewiacje

Monitoring słów kluczowych obejmuje odmianę fleksyjną. Audycje są automatycznie zamieniane na tekst dzięki oprogramowaniu dostarczonemu przez Press Service i poddawane wyszukiwaniu słów kluczowych. Materiały prasowe są skanowane i dzięki oprogramowaniu OCR (optycznemu rozpoznawaniu znaków) poddawane podobnej analizie.

Jeżeli w materiale dziennikarskim pojawią się monitorowane słowa, to zostaną uwzględnione w naszej analizie. Autorski algorytm Press Service dokonuje wstępnej oceny czy materiał zawiera rzeczowniki, przymiotniki i czasowniki nacechowane pozytywnie, negatywnie lub neutralnie. Pracownik fundacji weryfikuje poprawność oznaczeń wydźwięku i w razie konieczności wprowadza poprawki. Monitoring obejmuje prasę regionalną i ogólnopolską ukazującą się w wersji papierowej (łącznie 1100 tytułów prasowych), pasma ogólnopolskie, regionalne radia oraz telewizji (53 stacje telewizyjne i 181 stacji radiowych).

Monitoring nie obejmuje: reklam, filmów, bajek dla dzieci, programów dokumentalnych, podróżniczych, kulinarnych, seriali, reality show, teleturniejów, spektakli teatralnych, kabaretów, koncertów, utworów muzycznych, transmisji sportowych, plansz informacyjnych, telezakupów, zapowiedzi programów, autopromocji stacji, prognozy pogody, reportaży bez komentarza prowadzącego, powtórek magazynów ani materiałów prasowych na stronach internetowych, telewizji internetowych, internetowych stacji radiowych.

Wyniki monitoringu

W 2022 r. przeanalizowaliśmy 8785 unikalnych materiałów dziennikarskich z radia (3418) , telewizji (1632) i prasy (3736), w których zostały użyte monitorowane słowa kluczowe. Poprzez materiały dziennikarskie należy rozumieć wszystkie gatunki dziennikarskie (informacyjne i publicystyczne) takie jak: wzmianki, notatki, sprawozdania, relacje, życiorysy, sylwetki, kalendaria, przeglądy prasy, reportaże i wywiady oraz komentarze, artykuły, eseje, recenzje, felietony i debaty

Bądź na bieżąco – zapisz się do naszego newslettera i powiedz basta!

Zapisz się do newslettera